Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії як елемент формування громадянської компетентності учнів

     До ключових компетентностей особи дослідники відносять громадянську компетентність. У представника, зокрема, учнівської спільноти вона виявляється у переконаннях особистості, які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, обов'язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною і державою.

     Саме тому на уроках історії в Смілянській школі №3-колегіумі широко використовується краєзнавчий матеріал. Завдяки вивченню, використанню місцевого матеріалу учні мають змогу вийти за межі підручника, відчути історичні події, осмислити історичні процеси, «доторкнутися» до історії. А допомагають учневі вчитель і краєзнавство – цілий арсенал ефективних форм і методів успішної освітньої діяльності. При цьому роль учителя змінюється, адже учень сам стає керівником краєзнавчого пошуку.

     Не можна бути громадянином своєї держави, не знаючи її витоків, традицій та звичаїв. Відтак організація краєзнавчої роботи в школі є обов'язковим компонентом в системі поглиблення знань учнів про рідний край. У своїй роботі я надаю перевагу дослідницьким комунікативно-діалогічним та моделюючим формам роботи, адже глибоко переконаний, що основою краєзнавчої роботи є не засвоєння певної суми знань, а розвиток особистості та опанування продуктивними способами діяльності. Крім того, я максимально використовую особистий досвід учнів, при цьому розвивається їхнє творче мислення, зростає внутрішня мотивація отримання нових знань та навичок.

     Саме краєзнавство є безцінною скарбницею збереження історичного досвіду багатьох поколінь, всього того найкращого, що витримало випробування часом в сфері матеріальної і духовної культури. Проведення краєзнавчої роботи на уроках історії в школі-колегіумі включає різноманітні форми і методи позакласної роботи, які зорієнтовані на поглиблене вивчення краєзнавчих об'єктів учнями, що є важливим засобом для оновлення змісту шкільної історичної освіти. Одним із важливих компонентів краєзнавчої роботи є діяльність шкільного віртуального музею, розміщеного на шкільному сайті і у моєму блозі, і на сторінках якого учні досліджують історію рідної школи та рідного міста, - наголошує учитель історії Смілянської школи №3-колегіуму Сергій Мачуський.

Лілія Гриневич: Цьогоріч на вступній кампанії елек...
Аналіз новацій Вступу-2018: 60% вступників отримал...
© 2017 Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації login